SALE
NEW

ช่วยเหลือนอนรุ่น7.83เฮิร์ตหลอดSchumannคลื่นV20อัลตร้า ความถี่ต่ำชีพจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น-ใน เครื่องขยายเสียง จาก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บน AliExpress - 11.11_สิบเอ็ด สิบเอ็ดวันคนโสด

Scroll to product details, material & care and sizing

$ 169.15

Add to cart Add to wishlist

Product Details of ช่วยเหลือนอนรุ่น7.83เฮิร์ตหลอดSchumannคลื่นV20อัลตร้า ความถี่ต่ำชีพจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น-ใน เครื่องขยายเสียง จาก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บน AliExpress - 11.11_สิบเอ็ด สิบเอ็ดวันคนโสด

  • ชื่อยี่ห้อ : GZLOZONE
  • อำนาจสูงสุดต่อช่อง : 10w
  • จำนวนรุ่น : 7.83Hz V20